Meny
sentrum 4 (r)

Ordførerkandidat

Ane Ingvild Støen

Alder: 38

Yrke: Prosjektleder

Bosted: Horten

Kultur, idrett og friluftsliv for alle

Horten Senterparti mener kultur, idrett og friluftsliv skal være for alle. Vi vil bevare markagrensa og sikre allmenheten tilgang til strandsona og verdifulle natur- og friluftslivsområder, styrke satsinga på kultur, kulturnæring og reiseliv i kommunen, fremme biblioteket som et åpent demokrati- og litteraturhus, støtte frivilligheten og jobbe for at alle skal ha mulighet til å delta. Sammen fremmer vi inkludering og motvirker utenforskap! 

Hele programmet vårt kan du lese ved å trykke her For HELE Horten - Senterpartiet