Meny
Kjell Håvard (3) Jorde

3. kandidat

Kjell Håvard Viken

Alder: 50

Yrke: Økonom

Bosted: Skoppum

Ansvarlig kommuneøkonomi, gode tjenester og næringsliv i vekst

Horten Senterparti er opptatt av å føre en ansvarlig økonomisk politikk som gir innbyggerne i Horten kommune et forutsigbart og godt tjenestetilbud innen oppvekst, utdanning, helse og eldreomsorg – både i dag og framtida. Vi vil også tilrettelegge for et sterkt og voksende næringsliv i kommunen. En viktig oppgave er å sikre næringslivet nødvendig kompetanse framover. Det krever tett samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen, staten, utdanningsinstitusjoner og lokalt næringsliv. 

Hele programmet kan du lese her For HELE Horten - Senterpartiet