Meny
Ole Andreassen (3) Jorde

2. kandidat

Ole Andreassen

Alder: 34

Yrke: Bonde

Bosted: Nykirke

Grønne verdier

Horten Senterparti vil jobbe for grønne verdier og en ren Oslofjord. Det beste vi kan gjøre for livet i havet er få på plass nitrogenrensing av kloakk og tiltak som hindrer avrenning fra jordbruket. Vi vil også jobbe for å sikre norsk matproduksjon, utvikle grønne byrom og ivareta verdifulle natur- og friluftslivsområder i kommunen vår.

Hele programmet vårt kan du lese her For HELE Horten - Senterpartiet