Meny
20230610-1U6A4771-severe-noise

3. kandidat

Jon Folkvord

Alder: 51
Bosted: Stokke

Mobil: 99 44 39 25
E-post: [email protected]

Hvorfor er du medlem i Sp:

Mitt engasjement startet med jordverndiskusjoner da ny E18 ble planlagt tidlig på 80-tallet. Denne saken er stadig like viktig for meg!, Jeg ser den mer og mer i sammenheng med andre beredskapssaker hvor SP har den klareste politikken på at vi for å bygge et trygt samfunn må vi bygge på det lokale i kommuner og fylker og sikre nasjonal kontroll over samfunnskritiske ressurser.

Senterpartiets politikk har for meg den rette balanse mellom muligheter for private initiativ og gode offentlige løsninger som gjør et godt liv mulig i Hele Norge, Hele Vestfold og Hele Sandefjord.

 

Politisk erfaring:

2 perioder i kommunestyret

1 periode i utvalg for skole og oppvekst

1 periode i utvalg for miljø og plan

 

Mine hjertesaker:

  • Sikre gode tjenester og muligheter Nær Folk i alle aldre i hele Sandefjord
  • Fortsette en trygg økonomisk styring av kommunen
  • Å videreutvikle en næringsattraktiv og miljøvennlig kommune for fremtidens arbeidsplasser
  • Bevare grønne verdier ved å skjerme all dyrkbar mark og bevare mer urørt skog og natur for fremtiden.
  • At kommunen skal være en god arbeidsgiver som både kan tilby mest mulig fulle stillinger til de som ønsker, men også kan ivareta flere av de som faller litt på utsiden, men ønsker å bidra mer enn de får mulighet til i dagens samfunn