Meny
Valgflesk eller prioriteringer

Valgflesk eller prioriteringer

Vi vil at du skal oppleve gode dager i Sandefjord. Føle deg trygg. Vi vil at du skal oppleve gode ting i nærmiljøet ditt og at du skal skape og leve et liv i Sandefjord. Som politisk parti er vi opptatt av at du skal føle deg trygg gjennom hele livet. Du skal føle trygghet på skolen, som ungdom, som voksen og som gammel. Du skal ha kulturopplevelser tilgjengelig, naturområder som kan brukes, du skal ha gode skoler til barna dine og en god alderdom.

3. kandidat

3. kandidat

Jon Folkvord

Alder: 51
Bosted: Stokke

Mobil: 99 44 39 25
E-post: [email protected]

2. kandidat

2. kandidat

Ida Cathrine Nilsen

Alder: 34
Bosted: Sandefjord

Mobil: 413 34 656
E-post: [email protected]

Et nytt liv til verden er en dyrebar og ansvarsfull gave

Et nytt liv til verden er en dyrebar og ansvarsfull gave

Å få et barn gir mye glede, men også et stort ansvar som hviler på foreldrene.

Dette trenger eldreomsorgen!

Dette trenger eldreomsorgen!

Det er sommer og sol, det begynner å bli varmere i været, og vi alle gleder oss over tiden som kommer. Vi i Vestfold Senterparti har ikke glemt den tiden nå på nyåret hvor vi hadde mange oppslag og artikler over hvordan det sto til i det norske helsevesenet. Først og fremst så må det sies at ansatte i det norske helsevesenet gjør en veldig god jobb. I 2021 så kom den amerikanske stiftelsen «The Commonwealth Fund» ut med en undersøkelse som viste at Norge kom best ut av samtlige land. Undersøkelsen var basert på fem forskjellige kriterier; tilgang, behandling, effektivitet, rettferdighet og resultater. Mye av dette er takket være alle de som jobber i helsevesenet. De går på jobb for at du og jeg skal få de best mulige tjenestene.

Matjorda på Vesterøya

Matjorda på Vesterøya

Matjorda på Vesterøya er like viktig som matjord andre steder. Derfor kan ikke Senterpartiet gå med på å bygge ny skole på den vedtatte tomta! 

Tivolitomta

Tivolitomta

Dette er et av de største prosjektene vi som folkevalgte i Sandefjord kommune kommer til å behandle på rådhuset. Dette skal vi jobbe med i lang tid fremover!

Vi må utvikle Sandefjord for de unge

Vi må utvikle Sandefjord for de unge

- Det de unge vil ha for å bosette seg er å være sikra arbeidsmuligheter, et boligmarked de kan konkurrere i, og ikke minst et bysentrum som yrer av liv, skriver Lise-Marie Sommerstad, politiker for Sandefjord Sp. - Og når det tid kommer, de beste barnehager og skoler å sende våre unger til. 

 Vi vil ha en helhetlig plan for byen og litt til

Vi vil ha en helhetlig plan for byen og litt til

Med det utbyggings og fortettingspresset vi opplever får vi inn søknader om tiltak som utfordrer bomiljø og infrastruktur. Uten helhetlig planverk v\blir det «rabalder» hver gang forslag kommer opp, derfor ønsker Senterpartiet mer forutsigbarhet og planverk å bygge sine avgjørelser på.

Senterpartiet er den beste garantisten

Senterpartiet er den beste garantisten

Senterpartiet bryr seg mer om politikk enn ordførerkjedet både regionalt og kommunalt. Men vi skjønner veldig godt at vi er avhengig av gode posisjoner får å få gjennomført vår gode politikk til det beste for de som lever i vår kommune og vår region