Meny

Et nytt liv til verden er en dyrebar og ansvarsfull gave

Å få et barn gir mye glede, men også et stort ansvar som hviler på foreldrene.

Som foreldre skal man oppdra, forme og utvikle et individ i et samfunn som er under kontinuerlig utvikling.

Barnets første leveår har stor betydning for hvordan barnet utvikler tillit, trygghet og tilhørighet. Foreldrenes evne til å bygge et stabilt fundament er svært viktig for hvordan man mestrer ulike situasjoner resten av livet.

Barnehagen er en av de første viktig arena for kommunikasjon mellom hjem og samfunn. Allerede her kan barnehagene se utfordringer både i hjemmet og barnets adferd. Senterpartiet mener at en investering i barns trygghet og oppvekstvilkår starter her. Oppbygningen av et trygt og inkluderende oppvekstmiljø er et langsiktig og komplisert prosjekt. Det er ingen tvil om at dagens situasjon med utfordrende ungdomsmiljø er en viktig oppgave å ta tak.

Det skal settes inn god tiltak for å reparere, men det løser ikke problemene på langsiktig. Vi politikere må ha mot til å se på de langsiktige linjene og bygge mennesker fra starten. Det handler om tidlig innsats og samarbeid med foreldre, helsestasjon, barnehage og skole.

Vi som samfunn må sørge for god veiledning av nye foreldre, målretta tiltak der det er nødvendig, lavterskeltilbud og tydelige rammer for kommunikasjon.

Vi kan alle være enige om at dagens situasjon i Sandefjord er utfordrende og krevende, men mange ungdommer har også et meningsfylt og godt liv i kommunen vår. Det snakkes mye om levekår og levekårsundersøkelsen. Senterpartiet er ikke sikre på at et trygt og inkluderende hjem kan kjøpes med stor inntekt. At ungdom gjør opprør i ungdomstiden eller møter på utfordringer er like sikkert som soloppgangen.

De fleste foreldre vil oppleve at ungdommen deres tar rare og uvanlige valg i en periode av livet. Da er det ballasten og grunnlaget som er lagt i barneårene som ligger til grunn for resonnement og konsekvenstenkning. Foreldrerollen er utfordrende og mange trenger litt ekstra støtte og veiledning i løpet av livet. Det må vi som samfunn sørge for er lett tilgjengelig for alle som trenger det. Det skal ikke oppleves som stigmatiserende å be om hjelp.

Det snakkes mye om tiltak for ungdom og det med gode intensjoner. Det skal vi ha!

Senterpartiet synes det er minst like viktig å bygge ungdom som er rustet til å møte samfunnet med de mulighetene og utfordringene som samfunnet byr på i en tidlig fase av livet. Det kan gjøres ved tidlig innsats tidlig i livet, veiledning av foreldre og godt samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole.

I ungdomslivet må det finnes rom for trygge, eksterne voksenpersoner som har tillit blant ungdommen. Det kreves store resurser ut i de ulike virksomhetene innad i kommunen, men det må vi ta. Senterpartiet mener at vi ikke har råd til å la være å satse enda mer på barn og ungdom i kommunen vår.