Meny
skole-elev-lekser-2-IMG_0160

Matjorda på Vesterøya

Matjorda på Vesterøya er like viktig som matjord andre steder. Derfor kan ikke Senterpartiet gå med på å bygge ny skole på den vedtatte tomta! 

Saken om ny skole på Vesterøya har gått sin gang i systemet og et endelig vedtak på tomtevalg ble fattet. Senterpartiet kunne ikke støtte flertallets ønske om ny skole på dyrka/dyrkbar mark den gangen. Det kan vi heller ikke nå! 

Reguleringsplanen for tomta var oppe både i hovedutvalg for miljø og planaker og formannskapet i mai/juni. Senterpartiet fremmet forslag om å avvise detaljreguleringen begge steder. Forslaget ble fremmet av Jon Folkvord i HMP og av Ida Cathrine Nilsen i FSK. 

Nilsen stilte seg undrende til hvorfor de andre partiene, som vanligvis er svært opptatt av å bruke store ord og lovnader om jordvern, ikke hadde det fokuset nå.

Viktigheten av matjorda vår er enorm. Det er beredskap og sikkerhet for våre barn og barnebarn. Seterpartiet vil ALLTID søke andre løsninger, selv for viktige prosjekter, før matjorda vår blir nedbygget.