Meny

Tivolitomta

Dette er et av de største prosjektene vi som folkevalgte i Sandefjord kommune kommer til å behandle på rådhuset. Dette skal vi jobbe med i lang tid fremover!

Senterpartiet tror at å arbeide videre med hovedgrep 3 er en god vei å gå. Vi er av den oppfattelsen av at det er dette som kommer til å skape mest aktivitet og liv.

Vi ser frem til en god utnyttelse av området med gode sosiale møteplasser for alle aldere og en god samhandling med områdene rundt.

 Da tenker vi spesielt på sammenhengen mellom torvet, Thor Dahls gate, havna og Badeparken. Det er viktig å binde disse sammen for å skape en flyt i området.

Kanskje er det lurt å se opp til Hjertnes og Harmonie Arena i den prosessen?

 For å si det veldig enkelt: Senterpartiet følger langt på vei kommune direktørens konklusjon og mener at det er gjort en god vurdering fra administrasjonens side av området vi nå snakker om.

bibliotek er viktig, og vårt bibliotek trenger nye lokaler og kulturskolen fortjener lokaler beregnet på dem!

Så lenge jeg kan huske har Tivolitomta vært et tema i Sandefjord. Det har vært ulike planer gjennom tiden, men ingen har blitt realisert. Nå har vi en plan for noe som er for alle. Vi skal bygge møteplasser for alle aldre, vi skal gi innbyggerne kultur, kunnskap og vi skal gi dem aktiviteter! Det vi skal gjøre her vil bli stort for Sandefjord, det vi gjør nå er å bygge attraktivitet!