Meny
Ida med jakke
Ida Cathrine Nilsen, 2.kandidat Sandefjord Sp

Valgflesk eller prioriteringer

Vi vil at du skal oppleve gode dager i Sandefjord. Føle deg trygg. Vi vil at du skal oppleve gode ting i nærmiljøet ditt og at du skal skape og leve et liv i Sandefjord. Som politisk parti er vi opptatt av at du skal føle deg trygg gjennom hele livet. Du skal føle trygghet på skolen, som ungdom, som voksen og som gammel. Du skal ha kulturopplevelser tilgjengelig, naturområder som kan brukes, du skal ha gode skoler til barna dine og en god alderdom.

Vår viktigste oppgave de neste fire årene vil være at du skal ha de tjenestene du trenger, kultur og natur opplevelser tilgjengelig, trygghet i ditt liv og en stødig kommune som kan yte de tjenestene en kommune skal. Vår prioritering kommer ikke til å være kutt i eldreomsorg eller skole, men i byråkrati og unødvendige kostnader. Vår visjon er ikke færre varme hender, men flere.

Kall oss gjerne bonderomantikere, men vår fasinasjon for matjord handler ikke om bonderomantikk, men om overlevelse. Vi er opptatt av matjord fordi det er en naturresurs som vi ikke har evig med. Vi er opptatt av at våre barn og barnebarn skal kunne produsere mat i eget land. Vi lever i usikre tider hvor mat er en valuta som brukes som pressmiddel i en krig nær oss. Matproduksjon i egent land er god klimapolitikk og det er god matpolitikk. Naturresurser er ikke evig, de må forvaltes med omhu. Vi har en nullvisjon for bruk av matjord og den skal vi opprettholde.

I Senterpartiet er vi opptatt av oppvekst. Vi vet at mange ferske foreldre har mange spørsmål og kunne trengt litt bistand og råd. For å trygge nybakte foreldre enda litt mer ønsker vi å opprette et foreldrekurs for førstegangsfødende. Ikke for å belære eller overvåke, men for å bidra til en best mulig start for en ny familie. Alle skal ha de samme forutsetningene for å håndtere et barn.

Mange uttalelser har kommet rundt den nye skolen på Vesterøya og mye feilinformasjon verserer. Senterpartiet har ikke gått inn for en skole på dyrka mark. Vi har hele tiden sagt at vårt ønske har vært en skole på Kariåsen/Skottåker. I hver eneste behandling har vi fremmet dette forslaget. Ikke som noe proforma tulleforslag, men som et reelt alternativ som vi har tro på kan bli en realitet. Mange er sikkert uenige med oss og mener det er for krevende og kostbart, men for oss er dette eneste og beste alternativ.

Vi har respekt for at mange mente at en ny skole ikke var rett vei å gå. Ja, det var uenigheter innad i vår gruppe også, men vi endte til slutt med å si ja til en ny skole. Det gjorde vi fordi vi mener at barna på Vesterøya fortjener en ny skole med fasiliteter som matcher 2023. Det at skolen blir stor er ikke ensbetydende med at klassene blir store eller at utearealene blir skremmende for små 1. klassinger. Vi vil jobbe for at skolen tilrettelegges slik at man skjermer klasser, opprettholder mindre klasser og har nok resurser på skolen slik at den er trygg for alle. Det blir vår prioritering.

Vi øsnker bibliotek og kulturskole på Tivolitomta. Vi mener at innbyggerne i Sandefjord fortjener gode lokaler for bibliotek og opplevelser. Kulturskolen trenger lokaler som er tilpasset dem og det vil vi muliggjøre på Tivolitomta. For oss er det viktig at området harmonerer med badeparken, Hjertnes, Thor Dahls gate og kurbadet. Vi vil ha et område som er innbydende og åpent. Et område som har møteplasser og kultur i fokus. Et sted der alle kan møtes og kultur kan bli bindeleddet. Vi ønsker ikke store bygg og ruvende arkitektur. Vi ønsker kulturopplevelser for alle!

Vi kommer ikke med valgflesk og floskler dette valget. Vi kommer med prioriteringer og tiltak vi vil gjennomføre for at din hverdag skal bli så enkel, trygg og god som overhodet mulig. Vi skal gjøre det vi kan i kommunen for at du blir sett og ivaretatt når du trenger det. Vi skal hjelpe ungdom som sliter og vi skal sørge for at nullvisjon for mobbing blir opprettholdt. Vi skal sørge for gode prioriteringer og en fornuftig styring av kommunen. Kall det gjerne sunt bondevett, men vit at vi er mer enn bare bønder i Senterpartiet. Vi er her for å lytte og for å ta de avgjørelsene som vi mener er best for samfunnet vårt. Det er ikke ensbetydende med at vi alltid er enige med dem vi snakker med, men vi tar det med oss, diskuterer og tar en avgjørelse. Det er vår måte, den demokratiske måten.