Meny
20230610-1U6A3804

Ordførerkandidat

Bjarne Sommerstad

Alder: 59
Bosted: Andebu

Mobil: 915 81 643
E-post:  [email protected]

 

 

Hvorfor er du medlem i Sp?

Senterpartiet er mitt naturlige parti fordi Senterpartiet står for de aller fleste av mine verdivalg. Senterpartiet har også takhøyde for personlige etiske retninger ideologiske standpunkt . Sp er et parti med beina planter på jorda samtidig som det er et trygt og godt miljø der vi tar hverandre på alvor.

Politisk erfaring:

  • Medlem i kommunestyret fra 1991
  • Ordfører i Andebu 2011-17 
  • Utvalgsleder Kultur.fritid. By og stedsutvikling 2017-19
  • Varaordfører 2019 d.d.
  • Formannskapsmedlem i Sandefjord 2017-d.d.

Mine hjertesaker:

  • Jeg er opptatt av gode vilkår for næringslivet og primærnæring
  • Fokus på lokalmiljø, oppvekst og bokvalitet. Uansett hvor du bor i denne flotte kommunen 
  • Kommunen skal være en god tjenesteyter for de som trenger det uansett alder, bosted etter individuelle forutsetninger og behov 
  • Kultur og idrett bygger godt miljø og er inkluderende. Kommunen må tilby bredt utvalg av dette og anerkjenne frivillighet som er så utrolig viktig for et godt samfunn

 

Hele programmet vårt kan du lese her: TRYGGHET for HELE Sandefjord - Senterpartiet