Meny

TRYGGHET for HELE Sandefjord

Trykk på bildene for å lese mer om kandidatene våre

Kommunestyrerepresentanter

Bjarne Sommerstad og Ida Cathrine Nilsen ble valgt inn i kommunestyret etter valget. Jon Folkvord er første vara og møter ved forfall. Senterpartiet er representert i flere utvalg, formannskapet og kommunestyret. Vi skal jobbe for at våre verdier blir synlige og vedtatt. Vår politikk betyr grønnere løsninger, satsning på næringslivet og trygghet for deg som innbygger. Vi setter matproduksjon og natur høyt og kommer til å kjempe for et grønnere og sunnere miljø i Sandefjord. 

Ida Cathrine Nilsen er gruppeleder i Sandefjord og kan kontaktes på telefon: 41334656. 

Vår politikk

Sandefjord Senterparti vil prioritere hele kommunen i sitt arbeid. Vi mener at du skal ha like gode tjenester om du bor i Sandefjord sentrum eller i Høyjord.

Vi vil arbeide for en politikk som fremmer verdien av mennesker. Du skal ha de samme mulighetene uansett hvor du bor i Sandefjord. Vi skal ha like god eldreomsorg i Andebu, Stokke og Sandefjord. Ungdommen vår skal ha tilbud nær hjemmet og vi skal fortsette å utvikle gode tilbud til ungdom i hele kommunen.

Vi har bidratt til utvikling de siste 8 årene og kommer til å fortsette med det. Vi skal utvikle HELE kommunen og møte de behovene som finnes der DU bor. Vårt mål er levende lokalsamfunn og lys i vinduene i HELE kommunen. 

 • Legge til rette for utvikling i HELE Sandefjord

 • Prioritere boligbygging i/rundt sentra i vestre deler,

 • Styrt fortetting i byen

 • Unngå høye reguleringskostnader for private husbyggere

 • Opprette og videreutvikle næringsområder

 • Øke matproduserende arealer i sjø og jord.

 • Varig vern av dyrka/dyrkbar mark mot bolig og næring

 • Mål å iverksette første del av kyststi Tranga-Tranga

 • Fortsette streng praksis i strandsone, særlig i urørte områder

 • Innføre boplikt 

 • Etablere «Sandefjords uka» med søkelys på næringsutvikling og innovasjon

 • Sørge for at kommunen har en solid og fremtidsretta serviceavdeling rettet mot næringslivet

 • Sandefjord kommune skal opprette et klima og miljøfond som skal bidra til en mer bærekraftig utvikling av mobiliteten i hele kommunen

 • Tradisjonsbasert primærnæring skal ha en særstilling i alle arealsaker, og kunne drive sin næring i hele kommunen

 • Opprette og utvikle varierte næringsarealer på lang sikt

 • Bevare blomstrede grøftekanter og etablere blomstereng på kommunale områder
 • Kommunen skal satse på grønn energi
 • Arbeide for en ren Oslofjord
 • Jobbe for rene bekker og innsjøer 
 • Innføre nitrogenrening av størst mulig andel av kloakk
 • Øke andel vernet skog, særlig kystnære skoger

 

 • Fortsette å prioritere aktivitet for barn og unge

 • Videreutvikle senioridrett og aktivitet

 • Jobbe for inkludering i idretten

 • Styrke utlånsordningene for idrett og fritidsutstyr

 • Opprettholde og videreutvikle kommunale turstier og områder

 • Styrke frivilligheten og det frivillige arbeidet i hele kommunen

 • Sandefjord skal ha som mål å bli Vestfolds «Kulturhovedstad»

 • Sørge for god barnehagedekning med styrket kompetanse nær deg

 • Sørge for oppdaterte skoler med læring hvor eleven står i fokus

 • Sikre et trygt, stabilt og inkluderende skolemiljø

 • Øke antall lærlinger

 • Videreutvikle og bevare strukturen for nærmiljøutvalgene

 • Sikre gode ungdomsmiljøtiltak i hele kommunen

 • Skape trygge og inkluderende sosiale møteplasser i hele kommunen

 • Opprette flere tvergenerasjonsprosjekter som fyller generasjonskløften

 • Beredskap i alle ledd av kommunen

 • Iverksette bygging av flere omsorgsboliger i Stokke

 • Øke stillingsprosent og prioritere rekruttering av flere ansatte i helsetjenestene

 • Kompetanseheving for ansatte i helsesektoren

 • Aldersvennlig transporttilbud (som gjør det mulig å bo i hele kommunen)

 • Videreutvikle tilbudet innenfor psykisk helse

 • Prioritere eldreomsorg i kommende periode

 • Innføre tilbud om gratis foreldrekurs for førstegangsfødende familier

Relaterte saker

Valgflesk eller prioriteringer

Valgflesk eller prioriteringer

Vi vil at du skal oppleve gode dager i Sandefjord. Føle deg trygg. Vi vil at du skal oppleve gode ting i nærmiljøet ditt og at du skal skape og leve et liv i Sandefjord. Som politisk parti er vi opptatt av at du skal føle deg trygg gjennom hele livet. Du skal føle trygghet på skolen, som ungdom, som voksen og som gammel. Du skal ha kulturopplevelser tilgjengelig, naturområder som kan brukes, du skal ha gode skoler til barna dine og en god alderdom.
En fot i jorda og analyser i hånda

En fot i jorda og analyser i hånda

Venstre forfekter langt på vei i sitt innlegg at landbruket har ene og alene skylda for utslippene i Oslofjorden. Det stemmer ikke!
Et nytt liv til verden er en dyrebar og ansvarsfull gave

Et nytt liv til verden er en dyrebar og ansvarsfull gave

Å få et barn gir mye glede, men også et stort ansvar som hviler på foreldrene.
Dette trenger eldreomsorgen!

Dette trenger eldreomsorgen!

Det er sommer og sol, det begynner å bli varmere i været, og vi alle gleder oss over tiden som kommer. Vi i Vestfold Senterparti har ikke glemt den tiden nå på nyåret hvor vi hadde mange oppslag og artikler over hvordan det sto til i det norske helsevesenet. Først og fremst så må det sies at ansatte i det norske helsevesenet gjør en veldig god jobb. I 2021 så kom den amerikanske stiftelsen «The Commonwealth Fund» ut med en undersøkelse som viste at Norge kom best ut av samtlige land. Undersøkelsen var basert på fem forskjellige kriterier; tilgang, behandling, effektivitet, rettferdighet og resultater. Mye av dette er takket være alle de som jobber i helsevesenet. De går på jobb for at du og jeg skal få de best mulige tjenestene.
Matjorda på Vesterøya

Matjorda på Vesterøya

Matjorda på Vesterøya er like viktig som matjord andre steder. Derfor kan ikke Senterpartiet gå med på å bygge ny skole på den vedtatte tomta! 
Tivolitomta

Tivolitomta

Dette er et av de største prosjektene vi som folkevalgte i Sandefjord kommune kommer til å behandle på rådhuset. Dette skal vi jobbe med i lang tid fremover!
To kumulerte på Sandefjords liste

To kumulerte på Sandefjords liste

Toppen av lista er klar for kamp! Bjarne Sommerstad er innstilt som ordførerkandidat for Sandefjord Sp. Ida Cathrine Nilsen er andrekandidat.