Meny
Karoline sykepleier
Svein Holmøy, nestleder i utvalg for mestring og helse i Tønsberg kommune og 2.-kandidat for Senterpartiet, og Karoline Lie, ordførerkandidat for Senterpartiet i Tønsberg

Jo, vi må ha utvikling i hele kommunen

Senterpartiet ønsker et sterkt Tønsberg med muligheter til utvikling i hele kommunen vår.

Derfor vekker MDGs, SVs (delt), Rødts og Venstres forslag til kommuneplanens arealdel bekymring hos oss. Forslaget var merket med «den grønne pakka», og hadde som formål å regulere tilbake en rekke områder fra «sentrumsformål» på Revetal og «bolig/forretning/kontor» tilbake til landbruk, natur og friluftsliv (LNF).

Sp kunne sikkert støttet noen av forslagene som kom i pakka, og ønsker gode arealer også der folk bor som kan brukes til rekreasjon, friluftsliv og landbruk. Men intensjonen og helheten bak denne pakka betyr også et nei til videre utvikling i distriktene og de gamle sentrene og grendene i kommunen vår. Det reagerer mange av oss ganske kraftig på.

Områder i Vivestad, Åsgårdstrandsveien, Barkåker og Undrumsdal som var satt av til bolig ønskes også tilbakeført i den samme pakka. Dette er grender som for videre utvikling og vekst er avhengig av arealer avsatt til videre boligutvikling. Skal vi kunne holde kommunal infrastruktur i hele kommunen, er vi også avhengige av at vi setter av arealer til denne typen utvikling.

Senterpartiet er opptatt av næring, og mener at vi må kunne være foroverlente for å tilby attraktive arealer i kommunen vår til bedrifter og andre som ønsker å slå seg ned her. Det er utvikling for kommunen vår! Derfor vil en tilbakeføring av attraktive næringsarealer tilknyttet allerede eksisterende næring på Lundteigen og Linnestad i verste fall bety at vi mister store bedrifter fra kommunen vår.

Se til Revetal!

«Den grønne pakka» argumenteres med som en klima og miljøpakke, og dette støtter vi intensjonen i. Men vi må ikke med dette hindre vekst og utvikling i kommunen vår så fort man setter foten utenfor bykjernen.

Ved å legge til rette for bedrifter og næring lokalt tilfører vi kommunen lokale arbeidsplasser og inntekter. Ved å legge til rette for boligutvikling i allerede eksiterende sentra med korte avstander til mye av kommunens infrastruktur skaper vi muligheter for barnefamilier og andre til å bo utenfor bysentrum og fremdeles kunne sette fra seg bilen oftere. Utvikling av hele kommunen trenger ikke være klima- og miljøfiendtlig, men det må gjøres med en helhetlig plan for områdene, slik som eksempelvis Revetal har vært bygget opp over lang tid.

Senterpartiet mener det er svært viktig for Tønsbergs innbyggere at man har vekst og utvikling på tilsvarende tettsteder som Revetal, Barkåker, Sem, Vear, Tolvsrød, Eik osv. De aller fleste av oss bor jo på et slikt sted. Derfor bør denne «grønne pakka» bekymre svært mange og bety noe for hva man kommer til å stemme i høst.

Karoline og Svein.jpg
Ordførerkandidat, Karoline Lie og 2. kandidat, Svein Holmøy