Tønsberg

Ledelse

Aktuelt i Tønsberg

18.juni 2020
Et attraktivt fylke vil generere flere arbeidsplasser

Et attraktivt fylke vil generere flere arbeidsplasser

Å legge til rette for en god utdanning for alle er ressurskrevende. Men det er også helt grunnleggende for å øke verdiskapingen, øke skatteinngangen, redusere utenforskap og barnefattigdom, oppnå høyere livskvalitet, bedre helse og utjevning av sosiale ulikheter. Å legge til rette for god utdanning er rett og slett smart.

23.april 2020
Ny fagplan for arbeid og næring skal utarbeides i Tønsberg kommune

Ny fagplan for arbeid og næring vedtatt

Senterpartiet er strålende fornøyd med å ha fått med seg et enstemmig kommunestyremøte på forslaget om at det i forbindelse med ny kommuneplan skal utarbeides en fagplan for arbeid og næring.

Den vedtatte fagplanen skal legge grunnlag for flere ut i arbeid, tiltak for å sikre næringslivet nødvendig kompetent arbeidskraft og utvikling av nye arbeidsplasser i hele kommunen.

Kontakt