Meny
2020 Slottsfjellet, Tønsberg, Vestfold

Kom i gang med fastlands-forbindelsen!

Situasjonen nå er at vi må velge mellom en fastlandsforbindelse eller ingen fastlandsforbindelse mener leder i Tønsberg Senterparti, Ronny Pettersen.

 Av leder i Tønsberg Senterparti, Ronny Pettersen

Tønsberg Sp gikk til valg for ny fastlandsforbindelse. Tønsberg Sp var tydelige på at vi ønsket den løsning som etter vår vurdering var det rimeligste alternativ, men som samtidig ga måloppnåelse med hensyn til trafikkavvikling, beredskapsløsning for Tønsberg og Færders innbyggere på Nøtterøy, Husøy og Tjøme samt intensjonene i bypakka.

Dessverre oppnådde vi ikke flertall for parallellbru-løsningen. Vi vil derfor være konstruktive og se fremover.

Situasjonen nå er at vi må velge mellom en fastlandsforbindelse eller ingen fastlandsforbindelse. Vedtatt løsning innebærer bru fra Ramberg til Smørberg, og er det som nå ligger til behandling, da må vi se på hvordan vi kan løse dette på best mulig måte innenfor de økonomiske rammene vi har til disposisjon.

Sp-gruppa i Tønsberg Sp klar for kommunestyremøte_aprl 2020.jpg
Kommunestyregruppa i Tønsberg Senterparti vil igang.

Innbyggerne og næringslivet i Færder og Tønsberg har ventet på iverksettelse lenge, og nå må vi komme i gang. Utsettelser og omkamper nå vil sette bypakka, fylkeskommunenes bidrag på 525 millioner og ikke minst de 140 millioner som allerede er brukt til utredning og planlegging i spill.

Disse 140 millioner vil da fylkeskommunen, Tønsberg og Færder måtte tilbakebetale. 140 millioner uten å få noe igjen har vi ikke råd til, dette er sløsing med offentlige midler.

Nå må styringsgruppen og prosjektet få ro til å gjøre de riktige og nødvendige beslutninger og ta hensyn til praktiske forhold som kostnader, vern av matjord, trafikkavvikling og ikke minst allerede vedtatte areal- og reguleringsplaner.

Dessverre tapte vi kampen for parallelbru, men ingen løsning har aldri vært noe alternativ for Tønsberg SP.

Tønsberg Sp står for det vi sa i valgkampen: Vi ønsket den rimeligste og beste løsningen, det leverer vi på!