Meny

Rekordstore fylkesårsmøter i Senterpartiet 2020

Det er venta rekordoppmøte på Senterpartiets fylkesårsmøter i år, godt over 2 000 delegatar til saman. Alle fylkeslag i partiet har årsmøte kvart år og i år er alle i februar. På programmet står generell politisk debatt, vedtak av fråsegner, val av fylkesstyre og andre årsmøtesaker. Fylkesårsmøta blir i år også avspark for Senterpartiets lange valkamp fram mot stortingsvalet i 2021.

Politiske verkstader

Først på dei fleste fylkesårsmøte er det ein generell politisk debatt. Etter ein sentralinnleiar har heldt sin politiske tale, så kan delegatane tala om de som dei har på hjarta og som er viktig for dei og lokallaget deira no.

På fylkesårsmøta 2019 vart det vedtatt til saman over 100 uttalar på dei 17 fylkesårsmøta, altså om lag seks uttalar i snitt. Tema for uttalane spreidde seg over svært mange politiske saksfelt, flest uttalar var innanfor desse tema: generelt mot sentralisering, kommune- og regionreform, politi, domstol, beredskap og kriminalitet, samt landbruk, skog, jordvern, mat og næring. Så vert det spanande å sjå kva som opptar fylkeslaga i år. Uansett; alle uttalar og resultat frå fylkesårsmøta vert vidareformidla til og følgt opp av både sentralstyret i partiet og i alle komitear i stortingsgruppa.

Val av fylkesleiarar

Ikkje alle i fylkesstyret er på val samtidig. I år, som er eit mellomvalår er det fylkesleiar, studieleiar og halvparten av styremedlemane som er på val. I valår er det dei to nestleiarane og resten av styremedlemane som normalt er på val. Fylkesårsmøtet handsamar årsmelding og rekneskap samt retningslinjer for partiarbeidet framover og budsjett.

100-årsjubileum

2020 er året Senterpartiet feirar 100 år og det skal sjølvsagt markerast på alle fylkesårsmøter på ulikt sett. Starten på jubileumet er sjølvsagt i Kristiansand, staden der partiet vart stifta for 100 år sidan. 7. februar vil sentralstyret i Senterpartiet møtast i Kristiansand før det vert jubileumsmarkering med kultur, mat, historie, humor og politikk – alt i samsvar med partiet sine verdiar om nærleik og folkestyre.

Rekordstore fylkesårsmøte

Lokallagas rett på delegatar er rekna ut frå talet på røyster i stortingsvalet i 2017, talet på lokallagsleiarar, gruppeleiarar i kommunestyra, fylkesstyrer og fylkestingsrepresentantar. I tillegg kjem det og over 50 fleire lokallagsdelegatar då medlemstalet auka med 2498 i 2019 i Senterpartiet og Senterungdommen og er ved årsskiftet til saman 22 196 personar. Talet på ordførarar har også auka med over 30 til 137 etter valet i fjor haust, samt at talet på fylkestingsrepresentantar har også auka med 25. Derfor har lokallaga høve til å møta med godt over 100 fleire utsendingar ved årets fylkesårsmøte.

 

Senterpartiets fylkesårsmøter 2020:

FYLKE

DATO

STED/HOTELL

SENTERAL INNLEDER

MEDIAKONTAKT

(navn, mailadresse og mobilnr.)

Østfold

7.-8. februar

Scandic

Brennemoen Hotell i Indre Østfold

Sigbjørn Gjelsvik

Anne Koht-Norbye

92 84 83 34 – [email protected]

Agder 7.- 8. februar (100- års jubileum 7/2, fylkesårsmøtet 8/2)

Dyreparken hotell, Kristiansand

Trygve Slagsvold Vedum og Anne Beathe Tvinnereim er tilstede 7. februar i forbindelse med 100- års jubileum

Gunnar-Ole Lyngroth

[email protected]

95208959

Hedmark

7.- 8. februar

Scandic Hamar

Trygve Slagsvold Vedum

Per Martin Sandtrøen [email protected]

924 53 347

Trøndelag

7.- 8. februar

Scandic Hell

Ola Borten Moe og Marit Arnstad

Siv Sætran [email protected],  988 18 537.

 

 

Akershus

8.- 9. februar

Clarion Hotel Conference Oslo Airport

Anne Beathe Tvinnereim

Medie og pressehub;

[email protected] og [email protected]

Link til arrangementet med div info: https://www.senterpartiet.no/lokallag-og-fylkeslag/akershus/aktuelt/fylkesarsmotet-2020

Møre og Romsdal

8.- 9. februar

Hotel Union, Geiranger

Ola Borten Moe

Fylkesleder Tove Henøen, 926 89 727,

[email protected]

Oppland

14.- 15. februar

Strand Hotell, Gjøvik

Sigbjørn Gjelsvik

Kjersti Bjørnstad, 480 74 760 [email protected],

Rogaland

14.- 15. februar

Haugesund Scandic Maritim

Trygve Slagsvold Vedum

Kalle Mæland Nilsen

[email protected]

40858899

Hordaland

14.- 15. februar

 

Stord Hotell, Leirvik

 

Trygve Slagsvold Vedum

Jostein Ljones, [email protected],

905 15 901 og Kari Aakra, [email protected], 97188516

Nordland

15.- 16. februar

 

Scandic Bodø Hotell

Heidi Greni

Svein Eggesvik [email protected]

934 55 726

Oslo

15. februar

P-Hotels, Grensen 19 Oslo

Per Olaf Lundteigen

Medie og pressehub;

[email protected] og [email protected]

Link til arrangementet med div info:

https://www.senterpartiet.no/lokallag-og-fylkeslag/oslo/aktuelt-i-oslo/Fylkes%C3%A5rsm%C3%B8tet-2020

Finnmark

15.- 16. februar

Scandic hotell, Alta

Anne Beathe Tvinnereim

Rita H. Roaldsen, [email protected], 91588501

 

Buskerud

21.- 22. februar

Klækken Hotell

Sigbjørn Gjelsvik

Brit-Tove Krekling

[email protected] / 48142727

Troms

22.- 23. februar

 

Scandic Harstad

 

Liv Signe Navarsete

Ingunn Merete Hals, 93852317,

[email protected]

Vestfold og Telemark 28-29/2 (separate års-møte 09-12 29/2) + felles debattar før og etter)  

Hotel Klubben, Tønsberg

Marit Arnstad

 

Sveinung Leikvoll, fylkessekretær, [email protected], 91393570

Sogn og Fjordane

28.- 29. februar

Balestrand – Kviknes Hotel

 

Ola Borten Moe

Torunn Flatjord, 41626602, [email protected]