Meny

Fylkesårsmøtet i Oslo Senterparti 2020

Saksliste:

Årsmøtedokumentene legges ut fortløpende

§ 1 Møtekonstituering
§ 2 Dagsorden
§ 3 Forretningsorden
§ 4 Årsberetning
§ 5 Regnskap, balanse & noter
§ 6 Evalueringstuvalget
§ 7 Generaldebatt
§ 8 Handlingsplan
§ 9 Budsjett
§ 10 Valg
§ 11 Resolusjoner

Resolusjoner som skal behandles

1. Bydelsreform nå!
2. Seriøs drosjenæring for fremtiden
3. Oljefondet for fremtidige generasjoners klima
4. Grønn næringspolitikk og klimakur
5. Omlegging av norsk oljepolitikk for en bærekraftig økonomi og et stabilt klima
6. En mer rettferdig skattlegging av klimautslipp 
7. Innføring av klimatoll
8. Grunnrentebeskatning av havbruk
9. Slipp kvinner til i det grønne skiftet 
10. En fremtidsrettet fiskerinæring
11. Levende lokalsamfunn for fremtiden 

Tidsplan:

09:00   Møtekonstituering
09:15   Innledning av Per Olaf Lundteigen
10:00   Møtekonstituering
12:00   Lunch
15:00   Pause
15:30   møtet fortsettter
18:00   Møteslutt

19:00   Festmiddag

Praktisk:

Dato: Lørdag 15. februar
Møtetid: 09:00 - 17:00 
Møtested: P-hotels
Adresse: Grensen 19
Middag: 19:00

Kontaktpersoner:

Øyvind Lunde Christiansen:
Fylkessekretær
Epost: [email protected]
Mobil: 97706826

Pressehendvendelser
Bjørg Sandkjær
Fylkesleder og gruppeleder
Epost: [email protected]
Mobil: 97538785