Meny
Landsmøte 2014 sal

Fylkesårsmøte i Akershus Senterparti 2020

Info om fylkesårsmøtet i Akershus Senterparti 2020

Tidsplan:

LØRDAG 8. FEBRUAR

12:00   Registrering og kaffi
12:30   Velkommen
13:00   Møtestart
14:30   Lunch
15:30   Møtet fortsetter
17:00   Pause
17:15   Møtet fortsetter
18:00   Møteslutt
19:00   Middag

SØNDAG 9. FEBRUAR

09:00  Møtestart
11:00  Pause m/utsjekk
13:00  Møteslutt/Lunch

Saksliste:

§ 1 Møtekonstituering
§ 2 Saksliste
§ 3 Dagsorden
§ 4 Forretningsorden
§ 5 Generaldebatt
§ 6 Årsberetning
§ 7 Årsberetning - Fylkestingsgruppa i Akershus
§ 8 Regnskap, BalanseRevisjonsberetning
§ 9 Regnskap - Fylkestingsgruppa i Akershus
§ 10 Handlingsplan
§ 11 Budsjett
§ 12 Valg

§ 13 Resolusjoner

Resolusjoner som er innstilt til behandling

1. Viken må oppløses 
2. Universitet på Romerike 
3. Citylink må inn på NTP
4. Bingen og Fetsund lenser 
5. Toppidrett i kombinasjon med yrkesfag
6. Kjeller flyplass
7. Rovviltnemdenes vedtak må følges opp!
8. Østmarka Nasjonalpark

Disse resolusjonene vedtas oversendt til fylkesstyret for videre behandling

IS-Barna
Fysiskt aktivitet i samarbeid med idretten for videregående skoler
Aldresvennlig stedsutvikling
Frivilling skogvern

Uteblitt resolusjon

Krav om mesterbrev

§ 14 Inkomne saker
§ 15 Evalueringsutvalget

Info om Senterpartiets samarbeidsprosjekt med Utviklingsfondet om "Mat, Miljø & Demokrati i Nepal"

Møtested:

Fylkesårsmøtet finner sted på Clarion Hotel Conference Oslo Airport - Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen

Hotellets nettside

Google maps

Kontaktperson:

Fylkessekretær Syver Zachariassen:
Epost: [email protected]
Mobil: 46668701

Protokoll:

Protokoll fra fylkesårsmøte 2020