Meny
And som spiser på plastavfall

Kvinnehelse og Miljødagen

Senterkvinnene har den siste måneden jobbet mest med Kvinnehelse og Miljødagen. Gjennom tre nettmøter i starten av mai og prosesser i sentralstyret og landsstyret løfter vi fram viktige tiltak innen fødselsomsorg og tiltak fra Kvinnehelseutvalgets innstilling.

Norge mangler arbeidskraft, og yrkesdeltagelse er viktig for både økonomi og trivsel i hverdagen. Da kan  ikke halve befolkningen ha sykdommer som ikke er "viktige nok" til å bli forsket på, diagnostisert eller behandlet. https://www.senterpartiet.no/senterkvinnene/aktuelt/kvinnehelse-arbeidsliv-ls-mai23

Mange Senterkvinner deltok også i ulike aktiviteter knyttet til miljødagen. Her er ett av leserbrevene som ble sendt ut i tilknytning til 5.juni: https://www.senterpartiet.no/senterkvinnene/aktuelt/plast-miljodagen-23

På Senterkvinnenes FB-side ligger også tre korte filmer som peker på utforingene med plast i havet, matkasting og gjenbruk av klær. Du finner dem her: https://www.facebook.com/Senterkvinnene/videos