Meny

Bibliotek

Publisert : 22.06.2021 #Familie og kultur

Senterpartiet vil styrke bibliotekene og lokale litteraturhus som møteplasser og kulturarenaer.

Bibliotekene er viktige integreringsarenaer og etterspurte lavterskeltilbud. Det setter folk i stand til å delta aktivt i samfunnet. Senterpartiet vil verne om disse viktige kulturarenaene og gjøre dem tilgjengelige for flere, og dessuten sikre gratis tilgang i enda større grad enn i dag.

Bibliotekets rolle i samfunnet har utviklet seg sterkt de siste årene, slik at bibliotekene har fått et sterkere preg av sosial møtearena som også kombinerer læring, formidling og integrering. Senterpartiet vil utvikle bibliotekene som møteplass og kulturformidler i lokalsamfunnene gjennom nye tilbud og nye funksjoner som litteraturhus.

Senterpartiet vil: 

– Styrke bibliotekene og lokale litteraturhus som møteplasser og kulturarenaer. Tilbudet med ambulerende bibliotektjenester må styrkes.

– Forsterke de litteraturpolitiske virkemidlene, slik som innkjøpsordningene og stipendordningene. Det må blant annet settes av mer midler til innkjøp av sakprosa, innkjøp til skolebibliotek og oversettelser av populære barnebøker til nynorsk, samisk og kvensk.

– Gjøre innkjøpsordningen for skolebibliotek permanent.