Meny
Bli medlem

Kultur

Publisert : 28.08.2017 #Familie og kultur

Det er behov for en ny giv i kulturpolitikken. Dette bør først og fremst skje gjennom et lokalt kulturløft, og gjennom lokale kulturinstitusjoner og kulturaktivitet. Hele landet må ta del i økningen!

For å skape gode lokalsamfunn er det nødvendig med et rikt og variert kulturtilbud. Det må legges til rette for et mangfold av kulturaktiviteter og kulturuttrykk, og for at hele befolkningen skal kunne delta i kunst- og kulturlivet.

Senterpartiet er stolt av at Kulturløftet innebar en dobling av kulturbudsjettet og et taktskifte i kulturpolitikken. Statistikken viser imidlertid at folkebibliotek, kulturskoler og fritidsklubber i liten grad har tatt del i veksten. Senterpartiet mener derfor det igjen er behov for en ny giv i kulturpolitikken. Dette bør først og fremst skje gjennom et lokalt kulturløft, og gjennom lokale kulturinstitusjoner og kulturaktivitet. Hele landet må ta del i økningen.

Vi vil blant annet: 
– Iverksette Kulturløftet IV og sikre at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kulturformål.
– Øke rammene for kulturskolene slik at ventelistene reduseres, prisene modereres og tilbudene
utvides til flere kunstuttrykk og sjangere.
– Legge bedre til rette for samarbeid mellom kulturskoler og frivillige lag og organisasjoner.