Meny
Bli medlem

Bistand

Publisert : 28.06.2017 #Utenriks og forsvar

Senterpartiet mener at Norge skal ha et fortsatt høyt nivå på utviklings- og nødhjelp.

Bistand er fortsatt viktig for mange land, og uten fortsatt høy bistand vil verden ikke lykkes med å nå bærekraftsmålene. Norge bør, som et rikt land, fortsatt gå foran i kampen mot fattigdom. Økonomiske forskjeller på verdensbasis kan skape sikkerhetspolitiske utfordringer. Senterpartiet støtter en politikk som bidrar til utjevning både mellom land og i land. Senterpartiet mener at Norge fortsatt skal ha en ambisiøs politikk for utviklings- og nødhjelp.

Vi vil blant annet:

– At Norge skal bevilge minst 1 % av BNI til utviklingshjelp. Oppfyllelse av bærekraftsmålene må være en hovedmålsetting i stortingsperioden 2017–2021, og særlig retten til vann.
– Gjeninnføre ordningen med en egen bistandsminister i Norge.
– At norsk bistandspolitikk brukes aktivt i arbeidet med å sørge for at det blir produsert nok mat til verdens voksende befolkning. Det må samtidig satses på «klimasmart» landbruk for å redusere utslippene.

Relaterte personer

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

2. nestleder Telefon: 481 23 272 Les mer