Meny
Bli medlem

WTO

Publisert : 11.07.2017 #Utenriks og forsvar

Verdens og Norges befolkning vokser raskt og den globale kampen om ressursene hardner til. Klimaendringene øker utfordringene for mange lands matproduksjon, og framtidig forsyningssikkerhet er truet flere steder.

Matkrisen viser med all tydelighet at rammeverket som forhandles i WTO er utdatert. Det forhandles om reduksjon av importtoll, samtidig som mange tradisjonelle eksportører av mat nedlegger forbud mot eksport eller innfører eksporttoll for å unngå matmangel hos egen befolkning.

Alle land har rett og plikt til å produsere mat til egen befolkning. Vi må få gode løsninger som ivaretar egen matvareproduksjon/sikkerhet. Importvernet for jordbruksvarer er avgjørende for å ha et norsk jordbruksvaremarked. Innenfor dagens WTO-avtale må vi utnytte det handlingsrommet som sier at høyeste vernetoll, prosent eller kronetoll, skal brukes til enhver tid.

Vi vil blant annet:

– At framtidige WTO-avtaler og andre handelsavtaler må ivareta retten til egen matproduksjon.

Relaterte personer

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg, [email protected], tlf.: 917 52 037
Telefon: 23 31 33 98 Les mer