Meny
Bli medlem

Bypolitikk

Senterpartiet ønsker en bypolitikk som legger til rette for en grønn utvikling i hver bydel. For å bedre bomiljøet trenger byene et transportsystem som minsker luft- og støyproblemene.

Senterpartiet vil øke satsningen på gang- og sykkelveier. I byene vil det å legge til rette for flere syklende få ned antall biler og dermed redusere luftforurensning, støy og køer. En svært positiv sideeffekt av dette er bedre folkehelse.

Senterpartiet ønsker å videreføre samarbeidet med de største bykommunene om å redusere de store levekårsforskjellene mellom ulike bydeler.