Meny
Bli medlem

Kollektivtrafikk

Publisert : 28.06.2017 #Transport og kommunikasjon

Senterpartiet vil ha et godt utbygd kollektivnett i hele landet, som gjør det enkelt og rimelig både å reise til og fra jobb og å reise raskt og klimasmart mellom landsdeler.

Senterpartiet vil ha et godt utbygd kollektivnett i hele landet, som gjør det enkelt og rimelig både å reise til og fra jobb og å reise raskt og klimasmart mellom landsdeler. Vei er ikke løsning på transportutfordringene i og rundt storbyene. Transportveksten her må løses med kollektivtransport, sykkel og gange.
God flyt i kollektivtrafikken i og rundt de store byene er positivt også for framkommeligheten mellom landsdelene. Senterpartiet vil videreføre og utvide de strategisk viktige bymiljøavtalene og belønningsordningen som stimulerer byene til å vri transporten fra privatbilisme til kollektivtrafikk, sykling og gange.

Vi vil blant annet:

– Øke satsingen på gang- og sykkelveg både i byer, tettsteder og langs skolevei.
– Legge bedre til rette for transportsyklistene ved å bygge flere sykkelfelt/egne traseer, slik at flere kan bruke sykkel til rask transport over lengre strekninger. 
– Bygge ut sykkelhotell/sykkelparkering ved kollektivknutepunkt.