Meny
Bli medlem

Byråkrati

Publisert : 28.06.2017 #Kommunal og forvaltning

Senterpartiet er mot overdrevent byråkrati og lovstyring. Vi vil ha en tillitsreform i offentlig sektor! 

Statlige etater og direktorater utøver i dag stadig større innflytelse i saker som krever politisk skjønn. Dette undergraver tilliten til demokratiet, er ineffektivt og konsentrerer makt i hovedstaden og de andre storbyene. Derfor vil Senterpartiet gjennomføre en politikk som avbyråkratiserer og desentraliserer Norge. Senterpartiet vil ha en tillitsreform i offentlig sektor. Byråkratiet må temmes, og ressursene må ledes dit hvor det foregår faktisk tjenesteproduksjon. Kontroll- og rapporteringsrutiner må reduseres til et minimum, slik at ansatte i offentlig sektor i størst mulig grad kan prioritere kjerneoppgaver. Man må ha tillitsbasert, stedlig ledelse i hele offentlig sektor.

Vi vil blant annet:
–Redusere antall ansatte i statsforvaltningen og utrede hvordan man kan bidra til omstilling, reduksjon i antall direktorater og legge grunnlaget for en vellykket utflytting av statlige arbeidsplasser.
– Stanse veksten i statsbyråkratiet og lede ressurser og myndighet til de delene av offentlig sektor som yter tjenester til befolkningen.

Relaterte personer