Meny

Byråkrati

Publisert : 22.06.2021 #Kommunal og forvaltning

Senterpartiet er mot overdrevent byråkrati og lovstyring. Vi vil ha en tillitsreform i offentlig sektor! 

Senterpartiet arbeider for et samfunn med små sosiale og geografiske forskjeller og et inkluderende folkestyre som har sterk forankring i lokalsamfunnene. Derfor vil vi gjennomføre en politikk som avbyråkratiserer og desentraliserer Norge. Det statlige byråkratiet har vokst seg alt for stort. Stadig mer rapportering skaper frustrasjon og utgifter for både private aktører, ansatte og staten.

Senterpartiet mener vilkårene for selvstendig næringsdrivende må bedres. Arbeidet med avbyråkratisering og forenkling må styrkes. Lover og regelverk skal være enkle å forstå og myndighet skal utøves nærmest mulig innbyggerne.

Overdreven byråkratisering skaper frustrasjon, ineffektivitet og stjeler ressurser fra viktige samfunnsoppgaver.

Effektivisering av viktige ressurser som politi, ambulansearbeidere, brannmenn og mange fler må ikke gå på bekostning av kvalitet og tilstedeværelse.

Senterpartiet vil:

– Sikre at overføringer til kommuner og fylkeskommuner i hovedsak gis som frie midler.
– Redusere antallet direktorater og statlige tilsyn og sørge for at det statlige byråkratiet i sum reduseres, målt mot 2019-nivå.
– Legge ned E-helsedirektoratet og flytte ressurser til Helsedirektoratet.
– Legge ned Politidirektoratet og overføre oppgavene til politidistriktene, særorganene og Justisdepartementet.
– Redusere byråkratiet særlig for små bedrifter.
– Styrke arbeidet med forenkling og avbyråkratisering