Meny

Digital sikkerhet

Publisert : 22.06.2021 #Justis

Senterpartiet mener vi må styrke den nasjonale selvforsyningsevnen når det gjelder datalagring.

Folk, staten og bedrifter må alltid være trygg, også på internett. I dag opplever vi store endringer som følge av at vi tar i bruk stadig ny teknologi. Innbyggere, bedrifter og myndighetene digitaliseres i rekordfart. Dette får konsekvenser for oss som privatpersoner, men også for samfunnet.

Samfunnets sårbarhet for digitale trusler blir stadig større. Sammensatte (hybride) trusler i form av digital kriminalitet og digitale angrep utfordrer det tradisjonelle skillet mellom fred og konflikt og den tradisjonelle ansvarsplassering mellom sivil og militær sektor.

Senterpartiet vil stille større krav til en aktiv nasjonal politikk og øke den digitale beredskapen. Flere digitale løsninger krever også at den digitale infrastrukturen sikres godt. Senterpartiet mener vi må styrke den nasjonale selvforsyningsevnen når det gjelder datalagring. Vi vil etablere en datalagringstjeneste i offentlig regi, en «statssky», der data som krever god sikkerhet kan oppbevares. Vi må sørge for at utvikling av sentrale nasjonale datatjenester ikke bindes til få store private leverandører, for eksempel gjennom bruk av fri og åpen programvare i utviklingsarbeidet.

Senterpartiet vil blant annet:

– Gjennomgå lovregulering av sosiale medier og gjøre det ulovlig å tjene penger på falske nyheter, hatpropaganda og informasjon som bryter mot norsk lov
– Styrke Etterretningstjenesten og Cyberforsvaret slik at Norge kan møte trusler mot digital infrastruktur og digitale løsninger fra både militære og sivile aktører, ved å investere i personell og materiell
– Styrke det forebyggende arbeidet gjennom Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og Næringslivets sikkerhetsråd for å øke innbyggernes og næringslivets bevissthet om personvern og datasikkerhet og samtidig sikre sen enkelte hjelp ved id-tyveri, krenkende atferd på nett og digital økonomisk kriminalitet.
– Styrke den digitale beredskapen i kommunesektoren gjennom Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren (Kommune-CSIRT) med rådgiving og formidling av kunnskap, informasjon om trusler, hendelser og sårbarheter