Meny

Bredbånd

Digital allemannsrett innebærer at vi må sikre hundre prosent dekning av høyhastighetsbredbånd til alle landets husstander.

Det er viktig at alle har mulighet til å delta i digitaliseringen, som effektiviserer og forenkler livene våre og skaper nye muligheter i næringsliv og arbeidsliv.

Senterpartiet mener det er et statlig ansvar at alle i Norge – både mennesker og bedrifter – har tilgang til høyhastighetsbredbånd. Vi vil sikre digital allemannsrett. Med utfasing av kobbernett, og manglende alternativer, er det også viktig å sikre mobildekning i hele landet. Dette er god beredskap.

Senterpartiet går inn for en statlig støtteordning til investeringer for å legge fiberkabler inn til Norge. Dette vil bety mye for datasenterindustrien i Norge og sikre norsk beredskap.

Senterpartiet vil:
– Sikre hele landets befolkning tilgang til raskt bredbånd (minimum 100 Mbit/s symmetrisk bredbåndskapasitet) og innføre offentlig leveringsplikt for bredbånd i de områder hvor det ikke er grunnlag for kommersiell utbygging
– Gi fylkeskommunene hovedansvaret for å sikre full bredbåndsdekning, med sterk statlig finansiering for å nå målene
– Satse på en kraftig utbygging av mobildekningen i hele landet og sikre mobildekning langs hovedferdselsårene både på land og sjø
– Innføre tilskuddsordning for utbygging av godt mobilnett der kommersielle aktører ikke stiller opp
– At det etableres klare nasjonale sikkerhetsregler og kontrollrutiner for utkontraktering/outsourcing av norske datatjenester.
– Oppretta en statlig refusjonsordning som sikrer at fylker og kommuner som har lagt ut for bygging av bredbånd og fiber kan få dekt utgiftene sine.
– Sikre prinsippet om nettnøytralitet, både nasjonalt og internasjonalt.
– Hindre at sensitive data kan bli misbrukt gjennom å motarbeide bestemmelser i handelsavtaler om «fri flyt av data» over landegrensene.
– Styrke arbeidet og ha bedre koordinering for oppfølging av id-tyveri.