Meny
Bli medlem

Bredbånd

Digital allemannsrett innebærer at vi må sikre hundre prosent dekning av høyhastighetsbredbånd til landets husstander.

Senterpartiet mener at næringsliv og privatpersoner i alle deler av landet må sikres tilgang til fullverdig høyhastighetsbredbånd. Vi vil arbeide for å fortsette utbygging av mobildekning i Norge.
For å styrke mobildekningen på kort sikt vil vi åpne for såkalt nasjonal roaming; at kunder skal ha tilgang til mobilnettet der hvor det finnes, uavhengig av om dette nettet tilhører det selskapet man har abonnement hos eller ikke. Senterpartiet går inn for en statlig støtteordning for investeringer for å legge fiberkabler til utlandet. Dette vil bety mye for datasenterindustrien i Norge og sikre norsk beredskap. 

Vi vil blant annet:

– Sikre hele landets befolkning tilgang til raskt bredbånd (minimum 100 mbit/s symmetrisk bredbåndskapasitet) og innføre offentlig leveringsplikt for bredbånd i de områder hvor det ikke er grunnlag for kommersiell utbygging.
– Gi fylkeskommunene som regionale utviklingsaktører hovedansvaret for å sikre full bredbåndsdekning, med sterk statlig finansiering for å nå målene.