Meny
Bli medlem

Differensiert arbeidsgiveravgift

Publisert : 11.07.2017 #Næring#Arbeids- og sosial

Ordningen med lav eller ingen arbeidsgiveravgift for bedrifter i distriktet er viktig for å sikre næringsliv i hele landet. Senterpartiet mener det er leit at denne ordningen stadig blir truet av EU, fordi den blir sett på som konkurransevridende.

Senterpartiet vil kjempe for at dette skal være ei ordning som kommer distrikts-Norge til gode. Dessverre gikk Solberg-regjeringen med på å innskrenke ordningen, slik at den ikke lenger gjelder transport-, finans- og energibransjen, uten at distriktene ble kompensert for dette.

Senterpartiet mener kampen om den differensierte arbeisgiveravgifta er et tydelig eksempel på at det er viktig at Norge står opp for egne interesser ovenfor EU. 

Relaterte personer

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg, [email protected], tlf.: 917 52 037
Telefon: 23 31 33 98 Les mer