Meny

Differensiert arbeidsgiveravgift

Publisert : 22.06.2021 #Næring#Arbeids- og sosial

Ordningen med lav eller ingen arbeidsgiveravgift for bedrifter i distriktet er viktig for å sikre næringsliv i hele landet. Senterpartiet mener Norge må stå sterkere opp mot EU og forsvare en viktig ordning som byårkratene i Brüssel ønsker å avvikle, men som er helt avgjørende for norsk næringsliv.

Senterpartiet vil kjempe for at den differnesierte arbeidsgiveravgiften skal være ei ordning som kommer distrikts-Norge til gode. Dessverre gikk Solberg-regjeringen med på å innskrenke ordningen, slik at den ikke lenger gjelder transport-, finans- og energibransjen, uten at distriktene ble kompensert for dette.

Senterpartiet mener kampen om den differensierte arbeisgiveravgifta er et tydelig eksempel på at det er viktig at Norge står opp for egne interesser ovenfor EU. 

Senterpartiet vil: 

– Opprettholde differensiert arbeidsgiveravgift som et hovedvirkemiddel i distriktspolitikken. Regelverket skal være uendret når det gjelder satser og soner, men virkeområdet må utvides slik at alle næringer og offentlig virksomhet igjen omfattes av den differensierte arbeidsgiveravgiften.