Meny
Bli medlem

Arbeidsliv

Publisert : 28.06.2017 #Arbeids- og sosial

Senterpartiet har som mål at flest mulig skal jobbe. Et arbeid å gå til der man får brukt evnene sine på en god måte, er viktig både for den enkelte og for samfunnet som helhet. 

Norsk arbeidsliv må utvikles videre i samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. Samarbeidet bygger på målsettinger om høy verdiskapning, full sysselsetting, jamn fordeling av inntektene og reallønnsvekst for alle grupper. Samarbeidet skal bidra til godt arbeidsmiljø, ubyråkratisk kommunikasjon og tillit mellom ledere, tillitsvalgte og arbeidstakere. Det stimulerer til ansvar for egen arbeidsplass, felles arbeidsinnsats og tiltak som fremmer produktivitet.

Framtiden til den norske arbeidslivsmodellen avhenger av at partene står sammen om å bygge opp og å forsvare et godt organisert arbeidsliv. Nedgangen i antallet fagorganiserte og mindre bruk av tariffavtaler undergraver denne plattformen. Fordi kollektiv lønnsfastsettelse er avgjørende for framtiden til arbeidslivsmodellen må en slik utvikling motvirkes. Flere arbeidstakere i privat sektor må omfattes av tariffavtale, og tariffavtalene må åpne for lokale forhandlinger.

Vi vil blant annet:

– Videreutvikle den norske arbeidslivsmodellen mellom myndighetene og arbeidslivets parter, kjennetegnet ved maktfordeling basert på medvirkning, medbestemmelse og medansvar.
– Verne om frontfagsmodellen som basis for lønnsforhandlingene.
– At norsk arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler og ILO-konvensjoner implementert av Norge skal ha forrang foran EU-retten.

Relaterte personer

Per Olaf Lundteigen

Stortingsrepresentant (Buskerud)
• Medlem i Arbeids- og sosialkomiteen )

Rådgiver: Benedicte Fjeldberg
401 94 701 [email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer