Meny

EØS-midlene

Publisert : 22.06.2021 #EU og EØS#Utenriks og forsvar

Hvert år betaler Norge milliarder i bistand til 15 EU-land gjennom ordningen med EØS-midler. Bare i 2021 sponser vi EU med seks milliarder kroner i bistand, tilsvarende skatten til nesten 42.000 nordmenn. Senterpartiet vil kutte i disse overføringene. 

EØS-midlene er midler Norge bidrar med til EU og som er ment til å skulle minske sosiale og økonomiske forskjeller i EU-landene. Disse midlene blir ofte omtalt som Norges kontingent inn til EU, men det er en helt frivillig ordning fra Norges side. 

Senterpartiet vil styre Norge ut i fra norske interesser. Utbetalingene av EØS-midler har for lengst passert et akseptabelt nivå. Det må kuttes i denne eksporten av norske skattepenger.

Senterpartiet vil: 

– Arbeide for at EFTA-landene i EØS skal bidra etter størrelse til EØS-finansieringsordningene, og at den særskilte norske finansieringsordningen derfor avvikles fra neste avtaleperiode.
– Frikoble norske bidrag til økonomisk og sosial utjevning i Europa fra EØS-avtalen og utforme betingelsene på grunnlag av norske prioriteringer.

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og finansminister Telefon: 22 24 41 01 Les mer