Meny
Nei til EU

Nei til EU

Publisert : 15.03.2021

Det norske folk har sagt nei til EU-medlemsskap to ganger. Etter den siste avstemningen i 1994 valgte Stortinget å tre inn i EØS-avtalen i steden. EØS-avtalen svekker arbeidsrettighetene til norske arbeidstakere, det fører til stadig mer makt flyttes fra Stortinget til Brüssel og norske ressurser kontrolleres i stadig større grad av EU.

Det må bli slutt på norsk suverenitetsavståelse til EU. Senterpartiet sier nei til både EU og EØS

Norge har i to folkeavstemninger (1972 og 1994) sagt nei til EU-medlemskap. Via folkeavstemningene har det norske folk valgt norsk suverenitet over byråkratistyret og overnasjonaliteten i Brüssel. Norske menn og kvinner vil ha muligheten til å påvirke sin egen hverdag. Da er det for mange langt til Oslo og Stortinget, men det er enda lenger til Brüssel.

Dessverre nektet den EU-orienterte delen av stortinget, ledet av Høyre og Arbeiderpartiet å høre på folket og meldte Norge inn i EØS i 1994. En juridisk tvangstrøye som hver eneste dag gjør hverdagen vanskeligere for folk i Norge. 

Senterpartiet sier nei til overformynderi fra byråkratene i Brüssel. Vi vil bestemme over egne arbidsrettigheter selv, vi vil ha en regulert arbeidsinnvandring og Norge må ta tilbake styringen over viktige naturressurser. Det norske stortinget må stå fritt til å bestemme lover som er til det beste for det norske folk, uten å bekymre seg for hva Tsjekkia eller Portugal mener om saken.

Derfor er Senterpartiet en garantist mot norsk EU-medlemsskap. Vi må reforhandle EØS-avtalen og inngå en handelsavtale med EU uten suverenitetsavståelse fra norsk side. Vi mener også at Norge må tre ut av Schengenavtalen som forbyr grensekontroller av personer mellom avtalelandene og gå tilbake til den nordiske passunionen.  

Interessert i å lære mer om temaer knyttet til norsk suverenitet se her: 

Folkestyre og folkerett Forsvaret Acer