Meny
Bli medlem

Eldreomsorg

Senterpartiet ønsker ikke bare år til livet, men liv til åra. Alderdommen er like individuell som resten av livet.

Senterpartiet vil ha en reform for mer aktivitet og innhold i eldreomsorgen og sikre eldre et omsorgstilbud som innebærer meningsfulle dager og tilbud om daglig aktivitet. Det kan være fysisk aktivitet, men også kulturell – og sosial aktivitet. Som en del av et løft for mer aktivitet og innhold i eldreomsorgen, vil vi også ha mye større satsing på hverdagsrehabilitering.

Senterpartiet mener det er behov for en ny pårørende- og frivillighetspolitikk som styrker oppfølgingen av alle dem som yter en ekstra innsats for de eldre. Norsk eldreomsorg trenger avbyråkratisering og en ny, tillitsbasert ledelse hvor tilbudet styres etter behov og må følge bestemte kvalitetskrav.

Vi vil sikre geriatrisk kompetanse på alle sykehus og egne geriatriske avdelinger på større sykehus, og slik styrke tilbudet for personer med demenssykdom, og bedre tilbudet for personer med demens og deres pårørende.

Vi vil blant annet:

– At all eldreomsorg skal være preget av respekt for brukerne og være formet slik at den hegner om de gamles verdighet.
– Prioritere «åpen omsorg» (tjenester til pleietrengende som bor hjemme).
– Styrke omsorgslønnsordningen.

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer