Meny

Folkehelse

Publisert : 22.06.2021 #Helse og omsorg

Senterpartiet vil prioritere folkehelsearbeidet høyt, fordi det vil lønne seg!

God folkehelse lønner seg. Det påvirker alle samfunnsområder. Alle må ha like muligheter til å ta vare på sin egen helse. Derfor må vi prioritere helsefremmende tiltak på alle samfunnsområder. Senterpartiet vil gjøre folkehelse til en naturlig del av samfunnsplanleggingen der folk bor og møtes.

Kommuner må få sterkere insentiver til å forebygge framfor å reparere. Vi har økende sosiale helseforskjeller i Norge, noe som gjør at sykdom og leveutsikter følger skiller i utdanning og inntekt. Helsetilstand er et felleskapsansvar som krever politisk vilje til å ta i bruk strukturelle virkemidler på befolkningsnivå.

Norge har sluttet seg til FNs bærekraftsmål, hvor mål nummer tre er å «sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder». Dette fordrer reduksjon i livsstilssykdommer som overvekt og fedme, muskel- og skjelettsykdommer, diabetes, kols, kreft og hjerte- og karsykdommer, reduksjon i smittsomme sykdommer og god håndtering av pandemiutbrudd og antibiotikaresistens.

Usunt kosthold er en helseutfordring. Senterpartiet vil arbeide for økt bruk av godkjent sunnhetsmerking av matvarer, og reguleringen som sikrer redusert salt- og sukkerinnhold i matvarer.

Senterpartiet vil:
– Ha en nasjonal satsing på økt fysisk aktivitet.
– Gi frivillig sektor og idretten en viktigere rolle i gjennomføringen av folkehelsetiltak.
– Etablere en tilskuddsordning for å sikre flere frisklivssentraler i kommunene.
– Styrke tilbudet til de som har utfordringer med overvekt og fedme.
– Støtte tiltak for å få ned antallet uønskede graviditeter, som seksualitetsundervisning, tilgang til prevensjon ved behov og kunnskap om fertilitet, kropp og grensesetting.
– Styrke samarbeidet mellom helsemyndighetene og dagligvarebransjen for å legge til rette for et sunnere kosthold.
–Øke forskning på kvinnesykdommer gjennom økte forskningsmidler.

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer