Meny
Bli medlem

Folkehelse

Publisert : 28.06.2017 #Helse og omsorg

Senterpartiet vil prioritere folkehelsearbeidet høyt, fordi det vil lønne seg!

God folkehelse påvirker alle samfunnsområder og dreier seg om fordelingspolitikk i stort format. Alle må ha like muligheter til å ta vare på sin egen helse. Derfor må vi prioritere helsefremmende tiltak på alle samfunnsområder. Senterpartiet vil gjøre folkehelse til en naturlig del av samfunnsplanleggingen der folk bor og møtes.
Vi har økende sosiale helseforskjeller i Norge, noe som gjør at sykdom og leveutsikter følger skiller i utdanning og inntekt. Helsetilstand er et felleskapsansvar som krever politisk vilje til å ta i bruk strukturelle virkemidler på befolkningsnivå.
Norge har sluttet seg til Verdens helseorganisasjons målsetting om en reduksjon i livsstilssykdommer (som diabetes, kols, kreft og hjerte- og karsykdommer) med 25 % innen 2025.  Dette krever konkrete tiltak som reduserer risikofaktorer for sykdom, som fysisk inaktivitet, usunt kosthold, rus- og tobakksbruk og usunn stråling. 

Vi vil blant annet:

– At kultur og fritidstiltak skal være et viktig satsingsområde for dem som har psykiske lidelser
– Styrke ordninger for tverrfaglig samarbeid mellom kultursektoren og helse- og omsorgstjenesten, blant annet gjennom «Den kulturelle spaserstokken».
– Fortsette å bruke MVA-systemet og andre avgifter for å stimulere til et sunnere kosthold.

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer