Meny

Ferger

Publisert : 22.06.2021

Fergene er underfinansiert og prisene for å ta ferge har etter hvert blitt svært høy enkelte steder. Senterpartiet vil sette fylkeskommunene i stand til å redusere fergeprisene, og gjennomgå riksregulativet for ferger med mål om å redusere prisene.

Senterpartiet har de siste årene fremmet flere forslag i Stortinget for å få en bedre båt- og fergepolitikk. Det har vi gjort fordi mange er helt avhengige av båt og ferge for å komme seg på jobb, skole, sykehus eller fritidsaktiviteter. Senterpartiet mener at folk og bedrifter langs kysten fortjener både gode tilbud og lavere priser.

Høy bompengebelastning og kostnader til ferge og hurtigbåt rammer skeivt, både sosialt og geografisk. Senterpartiet er også bekymret for at den samlede bompengebelastningen er blitt for høy. 

Senterpartiet vil blant annet:
– Innføre en ordning med gratis ferge og hurtigbåt for samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og vurdere å gjøre alle fergesamband med under 100 000 passasjerer årlig gratis.                                                         
– Halvere ferge- og hurtigbåtprisene, etter et bunnfradrag, for alle fergesamband med 100 000 eller flere passasjerer årlig.
– Innføre en årlig nasjonal maksimalpris for pendlere som er avhengige av ferge- og hurtigbåtbilbudet.
– Sørge for at staten tar merkostnaden ved klimaomstilling av fylkenes hurtigbåt- og fergetrafikk.
– Styrke og videreutvikle fergeavløsningsordningen på fylkesveier