Meny
Bli medlem

Samferdsel

Publisert : 28.06.2017 #Transport og kommunikasjon

Senterpartiet var med på et samferdselsløft da vi satt i den rødgrønne regjeringen, og dette er en utvikling vi ønsker at skal fortsette.

Norge har stort areal, krevende klima, utfordrende topografi og spredt bosetting. Infrastruktur som vei, jernbane, havn, ferger, flyplasser, bredbånd og mobilnett binder landet sammen og er en uunnværlig del av hverdagslivet for folk og bedrifter i hele landet. Det er en grunnleggende målsetting å videreføre satsingen på samferdselstiltak slik at Norge får sikker, effektiv og miljøvennlig infrastruktur.

Utbygging og vedlikehold av veier, kollektivtrafikk, havner og flyplasser er et offentlig ansvar, der staten må ta det største finansielle ansvaret. Utbygging av bredbånd- og mobilløsninger i Norge skal skje innenfor et regime hvor vi tar i bruk både offentlige og private krefter. Det er imidlertid særlig et offentlig ansvar å sikre helheten i tilbudet, og da spesielt å sørge for utbygging og drift i områder hvor det kommersielle grunnlaget er svakt. Hele landet skal ha likeverdig infrastruktur.

Vi vil blant annet:

– La Nye Veier AS fullføre planlagte investeringer og deretter evaluere den videre organisering.
– Reversere oppsplittingen og konkurranseutsettingen av jernbanetilbudet i Norge.