Meny
Bli medlem

Friluftsliv

Publisert : 11.07.2017 #Familie og kultur#Helse og omsorg

Senterpartiet vil at flest mulig skal ha tilgang til og ha mulighet til å drive med friluftsliv. Det skaper trivsel, gir bedre helse og en større forståelse for hvor viktig det er å ta vare på naturmiljøet.

Det er særlig viktig at barn og unge så tidlig som mulig får ta del i friluftsaktiviteter. 
Statsallmenningene er viktige friluftsområder for betydelige befolkningsgrupper. Statsallmenningene har også tilbud til andre enn jegere og fiskere, og den tilrettelegging som gjøres av fjellstyrene kommer mange grupper innenfor friluftslivet til gode. Betydningen av fjellstyrenes forvaltnings av områdene for folkehelse og friluftsliv kan og bør verdsettes.

Vi vil blant annet:

– Verne om allemannsretten.
– Støtte frivillige aktører som tilrettelegger for friluftsliv og merking av turløyper og stier nær folk.
– Arbeide for bedre tilgjengelighet i utmark for personer med funksjonsvansker.

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer