Meny

Friluftsliv

Publisert : 22.06.2021 #Familie og kultur#Helse og omsorg

Senterpartiet vil at flest mulig skal ha tilgang til og ha mulighet til å drive med friluftsliv. Det skaper trivsel, gir bedre helse og en større forståelse for hvor viktig det er å ta vare på naturmiljøet.

Oppbygging av lavterskeltilbud utenom den organiserte idretten er en viktig del av den helhetlige idretts- og friluftslivspolitikken. Økonomisk situasjon, sosial bakgrunn eller funksjonsevne skal ikke være til hinder for frivillig innsats og deltagelse i idretten. Det må bygges flere idrettsanlegg for å sikre økt aktivitet i befolkningen og imøtekomme idrettens behov.

Senterpartiet vil styrke rammevilkår for landets friluftsråd og frivillige organisasjoner som arbeider med friluftsliv. Disse gjør en stor innsats for folkehelsa, ikke minst gjennom sine lavterskeltilbud. Arbeidet med å legge til rette for friluftsaktiviteter må styrkes. 

Senterpartiet vil: 
– Fremme friluftslivet, blant annet gjennom økt støtte til turstier, turveier, avkjørsler, parkeringsplasser, toaletter, informasjonstiltak og friluftsaktiviteter.
 

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer