Meny
Bli medlem

Forskning

Publisert : 28.06.2017 #Kirke, utdanning og forskning

Senterpartiet vil arbeide for at forskning og forskere får gode rammevilkår og at det blir iverksatt tiltak for å rekruttere til forskerstillinger.

Grunnleggende og langsiktig oppbygning av kunnskap må basere seg på en fri, kritisk og uavhengig forskning. Vår nasjonale forskningsinnsats har betydning for å videreutvikle velferdsstaten og gjøre oss konkurransedyktig internasjonalt. Det offentlige har et særlig ansvar for å ivareta vilkårene til grunnforskning. Et kunnskapsbasert næringsliv forutsetter tett samarbeid mellom universitet, høgskoler, forskningsinstitusjoner og næringslivet selv. Veien fram til kommersialisering av forskningsresultater må understøttes bedre slik at forskningen kan danne grunnlaget for innovasjon og gründervirksomhet.

Vi vil blant annet:

- Styrke forskningsinnsatsen for å nå målet om at forskning skal utgjøre 3 pst av BNP innen 2030.
- Utvikle ordningene som bidrar til å utløse mer forskningsfinansering fra næringslivet.