Meny
Bli medlem

Høyere utdanning

Publisert : 27.06.2017 #Kirke, utdanning og forskning

Vi vil ha topp motiverte og dyktige studenter og forskere som vil bidra til å utvikle Norge. 

Samfunnet er avhengig av kunnskap, forskning og innovasjon. Universiteter og høyskoler er nøkkelinstitusjoner i arbeidet med å utvikle det norske samfunnet og skal styres etter ambisiøse målsetninger. De skal både sikre at Norge har den kompetansen vi trenger og at vi hevder oss internasjonalt.

Etter strukturendringene i høyere utdanning, hvor tidligere høyskoler gjennom fusjonsprosesser er blitt universitet, er det kun igjen en håndfull offentlige høyskoler. Senterpartiet ønsker at særlig profesjonsfagene får gode utviklingsmuligheter framover uavhengig av om utdanningsinstitusjonen er universitet eller høyskole. Profesjonsfagene skal holde høy kvalitet. Det vil si å være forskningsbasert, praksisnær og ha fokus på arbeidslivets behov i regionen institusjonen er plassert i. Basisfinansieringen av UH-sektoren må revideres og økes og resultatfinansieringen begrenses til temaer/områder som er av særlig interesse for landet. Det må også utarbeides basisfinansiering til desentralisert høyskoleutdanning.

Vi vil blant annet:

– Beholde gratisprinsippet for utenlandsstudenter i høyere utdanning.
– Øke basisfinansiering av universitetene og høyskolene, inklusiv desentralisert høyskoleutdanning.
– At evne til å undervise vektlegges ved ansettelser.