Meny

LHBT+

Publisert : 22.06.2021 #Helse og omsorg#Familie og kultur

LHBT+-befolkningen har vunnet viktige rettighetskamper de siste tiårene. Likevel opplever mange fortsatt at de blir diskriminert og usynliggjort i dagligliv og samfunn.

LHBT+-personer er utsatt for hatkriminalitet og vold og rapporterer også om diskriminering i møte med offentlige tjenester. Det er et samfunnsansvar å bidra til å skape et mer tolerant og inkluderende samfunn.

Senterpartiet vil:
– Støtte tiltak og planer rettet mot å øke aksepten for LHBT+-personer i alle lokalsamfunn og styrke arbeidet mot hatkriminalitet.
– Tilrettelegge for at LHBT+-personer kan være seg selv i alle aldersfaser, også i møtet med offentlige tjenester i forbindelse med sykdom og institusjonsopphold, samt innen oppvekst og utdanning. Dette kan innebære samarbeid med LHBT+-organisasjoner som FRI om å øke kompetansen til helse- og omsorgspersonell og personell i oppvekst- og utdanningssektoren.
– Tilpasse verktøy for konflikthåndtering, dialog og trygghetsprogram for oppfølging av ofre for hatkriminalitet.
– Styrke innsatsen for å motvirke dårlig psykisk helse i LHBT+-befolkningen.
– Støtte arbeidet for flere møteplasser for LHBT+-personer som også tilhører andre minoriteter, ettersom dette representerer en ekstra utfordring.
– Endre retningslinjene for blodgivning slik at kriteriene baseres på risikoatferd og ikke legning.
– Styrke arbeidet i Rosa kompetanse.