Meny
Bli medlem

Jernbane

Publisert : 27.06.2017 #Transport og kommunikasjon

Senterpartiet vil ha en integrert, offentlig jernbanesektor i Norge.

Vi vil arbeide for moderne intercity-løsninger rundt og mellom de store byene og vil styrke jernbanens muligheter også i nærheten av andre byer og tettsteder. Jernbanestrekningene må rustes opp slik at de på sikt kan knytte regionene sammen i et driftssikkert og raskere togtilbud.

For å styrke godstrafikken på jernbanen vil Senterpartiet arbeide for å bygge flere krysningsspor og nye signalsystem. Vi vil også vedlikeholde banestrekningene slik at regulariteten på jernbanenettet kan bli bedre. Gjenværende banestrekninger må elektrifiseres. Et alternativ kan på noen banestrekninger være hydrogen, og på kort sikt naturgass.

Vi vil blant annet:

– Reversere oppsplittingen og konkurranseutsettingen av jernbanetilbudet i Norge.
– Gjennomføre en utredning av framtidas jernbaneinfrastruktur i og ut av Nord-Norge. Dette spesielt med bakgrunn i den sterke veksten i sjømattransport ut av landsdelen, som forventes å øke ytterligere.