Meny
Bli medlem

Kirke

Publisert : 28.06.2017 #Kirke, utdanning og forskning

Senterpartiet mener at staten fortsatt skal føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk.

Vi mener at det i et pluralistisk samfunn som vårt er nødvendig med en stat som likebehandler alle innbyggere, og bidrar til å gjøre retten til tros- og livssynsutøvelse reell. Mangfoldet av trosretninger og livssyn i befolkningen må reflekteres i politisk, økonomisk, juridisk og institusjonell likebehandling av tros- og livssynssamfunn. Senterpartiet mener at endringene i kirkeordningen, og det at Norge i større grad har blitt et fler-religiøst samfunn, gir behov for utviklingen av en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk. 

Vi vil blant annet:

– Sikre en økonomisk likebehandling og ikke-diskriminering av alle tros- og livssynssamfunn.
– Opprettholde en egen kirkelov for regulering av forholdet mellom Den norske kirke og staten.