Meny
Bli medlem

Religion og livssyn

Publisert : 28.06.2017 #Kirke, utdanning og forskning

Landet vårt er i dag hjem for borgere med røtter i talløse kulturer, med mange ulike religioner og livssyn. Dette gjør Norge til et rikere samfunn.

I Norge har vi tros- og religionsfrihet. Tros- og livssynsfrihet er en grunnleggende rettighet og skal understøttes av en politikk som ivaretar ulike tros- og livssynssamfunn sine muligheter til å utøve sin tro.

Senterpartiet ønsker å gi offentlig støtte til oppføring og kjøp av bygninger for utøvelse av religion både til trossamfunn utenfor Den norske kirke, private stiftelser og også til frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke. Samtidig vil vi ha et minstekrav til antall medlemmer for alle trossamfunn som mottar statsstøtte.

Vi vil blant annet:

– Sikre en økonomisk likebehandling og ikke-diskriminering av alle tros- og livssynssamfunn.
– Støtte språkkrav og introduksjonsprogram for religiøse ledere fra utlandet.
– Støtte restriksjoner når det gjelder finansiering av trossamfunn fra utlandet.