Meny
Bli medlem

Kriminalitet

Publisert : 28.06.2017 #Justis

Senterpartiets justispolitikk sikrer at alle skal kunne kjenne seg trygge uten hensyn til hvor en bor i landet – og uten hensyn til hvem en er.

En velfungerende rettsstat skal sørge for at samfunnets lover og rammeverk er likt for alle. Senterpartiet har en visjon om et åpent samfunn bygget på tillit mellom medmennesker. Kriminalomsorgen skal i størst mulig grad redusere tilbakefall til kriminalitet. Straffegjennomføringen må virke allmennpreventivt og samtidig sette de innsatte i stand til å møte samfunnet når soningen er ferdig. Senterpartiet ser på forebygging som helt vesentlig for å skape trygge og gode lokalsamfunn.

Vi vil blant annet:

– Satse sterkere på soning med elektronisk fotlenke og andre alternative straffereaksjoner der hvor dette styrker mulighetene for å rehabilitere den dømte.
– Bygge ut kriminalomsorgen og styrke bemanningen og kvaliteten i tilbudet.

Relaterte personer

Jenny Klinge

Stortingsrepresentant (Møre og Romsdal)
• Medlem i Justiskomiteen

Rådgiver: Erik Sandsmark Idsøe, [email protected],
tlf.: 990 26 367
Telefon: 23 31 33 98 Les mer