Meny
Bli medlem

Politiet

Publisert : 28.06.2017 #Justis

Senterpartiet mener at alle, uansett bosted, skal kunne føle at deres sikkerhet blir godt ivaretatt av et tilstedeværende og synlig politi.

Senterpartiet vil ha et lokalt politi som har god kompetanse om sitt lokalsamfunn og som kan jobbe forebyggende i samarbeid med andre organer. Lokal tilstedeværelse setter politiet i stand til å forebygge og oppdage kriminalitet på et tidlig tidspunkt. Et «reparasjonspoliti» vil bare kunne være til stede når skaden er skjedd.

Senterpartiet mener at alle, uansett bosted, skal kunne føle at deres sikkerhet blir godt ivaretatt av et tilstedeværende og synlig politi. Senterpartiet vil arbeide for å beholde en desentralisert lensmannsstruktur for å sikre beredskap og nødvendig lokalkunnskap hos politiet. Vi vil ha et reelt nærpoliti. Derfor må politikraften økes i tråd med bemanningsmålet på to tjenestemenn per 1000 innbyggere innen 2020. Dette målet må gjelde alle regioner. Økningen i antall politifolk må komme hele landet til gode.

Vi vil blant annet:

– At Stortinget, ikke Politidirektoratet, skal bestemme hvor det skal være lensmannskontor og hvor politiadministrasjonene skal være lokalisert.
– Sikre et reelt nærpoliti ved å styrke lensmannskontor og politistasjoner i hele landet.
– Sikre at kravene til responstid oppfylles ved hvert enkelt lensmannskontor.

 

Relaterte personer

Jenny Klinge

Stortingsrepresentant (Møre og Romsdal)
• Medlem i Justiskomiteen

Rådgiver: Erik Sandsmark Idsøe, [email protected],
tlf.: 990 26 367
Telefon: 23 31 33 98 Les mer