Meny
Bli medlem

Luftfart

Publisert : 28.06.2017 #Transport og kommunikasjon

Senterpartiet vil legge til rette for et styrket flyrutetilbud på Vestlandet og i Nord-Norge. 

Disse landsdelene har ikke et tidseffektivt togtilbud. Det er et mål for Senterpartiet å få ned utslippene fra luftfarten ved å bruke avgifter til å stimulere til bruk av de mest miljøvennlige fly- og drivstofftypene. Det må også komme ytterligere statlige incentiver som driver fram en mer miljøvennlig luftfart.

Senterpartiet vil opprettholde Norges store nett av lufthavner og finansieringen av disse gjennom flyplassavgifter/kryss-subsidiering, og mener at det er Avinor som hovedregel skal drive lufthavner i Norge.

Vi vil blant annet:
– Sikre finansieringen av kortbanenettet.
– Styrke rutetilbudet til flyplasser i distriktene og holde fast ved ordningen med statlige rutekjøp i luftfarten.