Meny

Luftfart

Publisert : 22.06.2021 #Transport og kommunikasjon

Senterpartiet vil legge til rette for et styrket flyrutetilbud på kortbanenettet som er en avgjørende del av infrastrukturen i store deler av Norge. 

I store deler av landet er folk og næringsliv avhengige av et godt flytilbud for å komme seg fram. Kortbanenettet er avgjørende for bosetting og verdiskaping i hele landet. Senterpartiet vil legge til rette for et styrket flytilbud på kortbanenettet.

Det er et mål å få ned utslippene fra luft ved å stimulere til bruk av de mest miljøvennlige fly- og drivstofftypene. Det må komme ytterligere statlige virkemidler som driver fram en mer miljøvennlig luftfart.

Senterpartiet vil opprettholde eksisterende flyplasser og finansieringen av disse gjennom flyplassavgifter/kryss-subsidiering, og mener Avinor som hovedregel skal drive flyplassene.

Senterpartiet vil: 
– Sikre drift og utvikling av flyplassene i kortbanenettet.
– Styrke rutetilbudet til flyplasser i distriktene, holde fast ved ordningen med statlige rutekjøp i luftfarten og utrede en utvidelse av ordningen
– Forberede lufthavnene på elektrifisering
– Sikre bedre rammevilkår for de regionale flyplassene som ikke er en del av Avinor-systemet
– Videreutvikle biodrivstoffsatsingen som Avinor har startet.
– Endre oppdraget til Avinor slik at målet blir et godt flytilbud i hele landet i stedet for vekst i flytrafikken.
– Sørge for at planene om en tredje rullebane på Gardermoen blir skrinlagt
– Bidra til at norsk luftfart baserer seg på virksomheter som ordnede lønns- og arbeidsforhold og hvor friheten til fagorganisering og krav til sikkerhet blir respektert