Meny
Bli medlem

Narkotika

Publisert : 28.06.2017 #Helse og omsorg

Narkotika er et stort samfunnsproblem. Det rammer både brukere, pårørende, og lokalsamfunn hardt. Senterpartiet vil ikke liberalisere narkotikalovgivningen. 

Rusmisbrukere er mennesker med en avhengighetssykdom som trenger et mer helhetlig og effektivt behandlingsopplegg enn i dag.

Senterpartiet konstaterer at Norge er blant de landene i Europa med lavest narkotikabruk. Men norsk narkotikapolitikk har likevel ikke nådd sine mål. Samfunnet har i for stor grad sett på narkomane som kriminelle, som først og fremst er blitt møtt med straff.  Senterpartiet vil jobbe for økt bruk av reaksjoner som har til hensikt å hjelpe mennesker ut av begynnende narkotikaproblemer og reaksjoner som sikrer alle tyngre brukere oppfølging og helsehjelp. Rusomsorgen må styrkes og tiltak mot overdoser må intensiveres.

Vi vil blant annet:

– Flytte oppfølgingen av narkomane fra straffesystemet inn i helsevesenet. Det må etableres tverrfaglige nemnder etter portugisisk modell som vurderer tiltak for personer som pågripes for besittelse av narkotika til eget bruk.
– Innføre fritak for egenandeler i helsetjenesten for personer med tung rusavhengighet.
– Sikre behandlingstilbudet for rusavhengige med særlig vekt på ettervern.

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer