Meny
Bli medlem

Alkohol

Publisert : 23.09.2020 #Helse og omsorg

Alkohol er det mest vanlige og det hyppigst misbrukte rusmiddelet, og forbruket i Norge er i dag økende.

Skadelig bruk av alkohol fører til dårlig helse og er årsaken til mange innleggelser på sykehus. Dette har store samfunnsmessige konsekvenser og rammer svært mange familier og andre pårørende.  Senterpartiet vil føre en restriktiv alkoholpolitikk og ta i bruk avgiftspolitikken og å regulere tilgangen til alkohol. Vi vil opprettholde Vinmonopolordningen.
Kommunene må styrke sin stilling som alkoholpolitiske myndighet. Det må bli strengere nasjonale regler for reaksjoner ved alvorlige brudd på alkoholloven. Vi vil øke oppslutningen om alkoholfrie soner, og sikre økt informasjon om skadevirkningene av alkoholbruk under svangerskapet. 

Vi vil blant annet:

– Beholde aldersgrensene for kjøp av alkohol og styrke håndhevingen av denne.
– Arbeide for en ny nasjonal alkoholpolitisk strategi for å sikre at Norge når den vedtatte målsettingen om minst 10 % reduksjon i det skadelige alkoholkonsumet innen 2025.

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer