Meny

Nordområdene

Publisert : 22.06.2021 #Næring

Nordområdenes strategiske beliggenhet og Senterpartiets mål om å ta hele Norge i bruk innebærer at det trengs økt satsning på nordområdene.

Senterpartiet vil derfor ha en aktiv nærings- og utviklingspolitikk for å styrke Nord-Norge som et tyngdepunkt i polområdet.

Norge har særegne muligheter knyttet til vår lange kystlinje og beliggenhet i nord. Våre kyst- og havområder er viktige for å sikre mat og for å skape verdier. Ressursene i havet og langs kysten er fellesskapets eiendom og skal sikres for framtidige generasjoner gjennom bærekraftig forvaltning og nasjonal råderett.

Sjø- og luftforsvaret spiller en viktig rolle i å overvåke de store kyst og havområdene. Norge er på dette området NATOs forlengede arm i nord. Sammen med etterretning, cyberforsvar og landforsvar setter dette oss i stand til å ivareta de viktige oppgavene for forsvarsalliansen som vår geografiske plassering gir oss.

Senterpartiet vil: 
– Styrke samkvem, handel og samarbeid med Russland i Nordområdene.
– Sikre nødvendige etterretnings- og overvåkingsressurser til å gi en oppdatert situasjonsforståelse i Nordområdet til nasjonale myndigheter og NATO.
–  Legge til rette for havneutbygging i nord for å møte de mulighetene en framtidig åpning av Den nordlige sjørute vil gi.