Meny

OL

Publisert : 05.07.2021

Senterpartiet vil at Norge igjen skal arrangere vinter-OL. Et nytt vinter-OL i Norge må basere seg på gjenbruk av arenaer og et lavt klimaavtrykk. 

 

VI er også opptatt av at Norge må ta en ledende rolle i det internasjonale arbeidet i kampen mot doping og korrupsjon i idretten. 

 

Senterpartiet vil: 
– Tilstrebe at Norge skal arrangere vinter-OL i 2034 med fokus på å gjenbruke arenaer, eller etablere nye eller restaurere eksisterende arenaer i områder hvor det er behov for enten nye eller nyrestaurert arenaer. Samtidig skal det holdes fokus på lavt klimaavtrykk. 
– Styrke arbeidet mot doping og korrupsjon i idretten og sørge for at Norge arbeider for å innføre nye krav knyttet til demokrati, menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon for vertsnasjonene for store idrettsarrangement.