Meny
Bli medlem

Idrett

Publisert : 28.06.2017 #Familie og kultur

Senterpartiet vil opprettholde et mangfoldig idrettsliv over hele landet, blant annet gjennom utbygging av idrettsanlegg.

Idrettslagene er ofte et av lokalmiljøets viktigste møtesteder. Senterpartiet vil føre en idrettspolitikk som stimulerer mange til å være fysisk aktive, og som samtidig ivaretar de som har talent til å kunne satse på idretten. Toppidrett og breddeidrett er gjensidig avhengige av hverandre. Derfor mener vi det skal være rom for å satse på begge deler. Vi vil sikre gode rammevilkår til idretten over hele landet.

Vi vil blant annet:

– Videreføre en idrettsmodell basert på frivillig innsats.
– Bevare enerettsmodellen til Norsk tipping og gå imot innføring av lisensordning for utenlandske spillselskaper.