Meny

Idrett

Publisert : 22.06.2021 #Familie og kultur

Senterpartiet vil opprettholde et mangfoldig idrettsliv over hele landet, blant annet gjennom utbygging av flere idrettsanlegg.

Idretten tilrettelegger noen av de viktigste møteplassene i sine lokalmiljøer. Senterpartiet vil føre en idrettspolitikk som stimulerer mange til å være fysisk aktive, og som samtidig ivaretar de som har talent til å kunne satse på idretten. Toppidrett og breddeidrett er gjensidig avhengige av hverandre. Derfor mener vi det skal være rom for å satse på begge deler.

God idrettspolitikk er god folkehelsepolitikk. Derfor er oppbygging av lavterskeltilbud utenom den organiserte idretten en viktig del av den helhetlige idretts- og friluftslivspolitikken. Økonomisk situasjon, sosial bakgrunn eller funksjonsevne skal ikke være til hinder for frivillig innsats og deltagelse i idretten. Det må bygges flere idrettsanlegg for å sikre økt aktivitet i befolkningen og imøtekomme idrettens behov.

Senterpartiet vil styrke rammevilkår for landets friluftsråd og frivillige organisasjoner som arbeider med friluftsliv. Disse gjør en stor innsats for folkehelsa, ikke minst gjennom sine lavterskeltilbud. Arbeidet med å legge til rette for friluftsaktiviteter må styrkes. 

Senterpartiet vil:

– Videreføre en idrettsmodell basert på frivillig innsats.
– Gi idrettslag og -foreninger full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.
– Øke støtten til nærmiljøanlegg.
– Trappe opp skattefradrag for gaver til idrettslag
– Gi alle mulighet til å utøve idrett og være i aktivitet ut fra sine egne interesser og ambisjoner.
– Sørge for at idretten kan bidra til å inkludere grupper som ellers faller utenfor.
– Legge bedre til rette for uorganisert fysisk aktivitet i nærmiljøet, gjennom f.eks. «tufteparker», ballbinger og skilekebakker.
– Fremme friluftslivet, blant annet gjennom økt støtte til turstier, turveier, avkjørsler, parkeringsplasser, toaletter, informasjonstiltak og friluftsaktiviteter.
– Styrke arbeidet mot doping og korrupsjon i idretten og sørge for at Norge arbeider for å innføre nye krav knyttet til demokrati, menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon for vertsnasjonene for store idrettsarrangement.
– Gjøre e-sport til programfag på videregående skole og opprette et e-sportmiljø i tilknytning til Olympiatoppen og Norges idrettshøyskole.  
– Tilstrebe at Norge skal arrangere vinter-OL i 2034 med fokus på å gjenbruke arenaer, eller etablere nye eller restaurere eksisterende arenaer i områder hvor det er behov for enten nye eller nyrestaurert arenaer. Samtidig skal det holdes fokus på lavt klimaavtrykk.